For all you retirees still registered with TC

I’m sure most of you have received this comminication from TC – I’m just posting as a reminder!

FROM TEACHING COUNCIL:

“Táim ag scríobh chugat le cur in iúl duit go mbeidh toghcháin don Chomhairle Mhúinteoireachta ar siúl i mí Feabhra 2024. Tá an rolla toghthóirí anois foilsithe agus tá sé ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Más mian leat seasamh sa toghchán, ní féidir leat a bheith ainmnithe agus vótáil a dhéanamh ach laistigh de do chatagóir agus do thoghcheantar.

Thíos atá an chatagóir agus an toghcheantar atá tugtha duit ag úsáid an t-eolas ar an gClár.
Catagóir : Catagóir 1 – Bunscoil / Category 1 – Primary
Tógcheantar : Cúige Laighean / Leinster
Mura bhfuil do chatagóir nó do thoghcheantar i gceart, comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm iarratais ar leasú an rolla Toghthóirí atá ar fáil ónár suíomh gréasáin agus seol é trí ríomhphost chuig elections@teachingcouncil.ie.

Is é an dáta deiridh le haghaidh foirm iarratais ar leasú a fháil ná 12 pm (meán lae) ar an 20 Nollaig 2023.”

One thought on “For all you retirees still registered with TC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.